Jinpao Automation Contest 2020

การแข่งขันออกแบบและ สร้างระบบควบคุม จินป่าวออโตเมชั่น ครั้งที่ 2

รวมรางวัลทั้งสิ้น มูลค่า 550,000 บาท

ระดับมหาวิทยาลัย รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ เป็นเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นจำนวน 90,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นจำนวน 60,000 บาท ,รางวัลชมเชยจำนวน  30,000 บาท

ระดับอาชีวศึกษา รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ เป็นเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นจำนวน 60,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นจำนวน 40,000 บาท ,รางวัลชมเชยจำนวน  20,000 บาท

        การแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ Jinpao Automation Contest 2020 ครั้งที่ 2 เกมการแข่งขัน หุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติเป็นการแข่งขันในรูปแบบการขนย้ายแบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ระบบสารสนเทศจนถึงการขนส่งถึงการจัดเก็บ (Transportation / Logistic / Storage) โดยปีนี้เจ้าภาพจัดการแข่งขัน บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด ภายใต้แนวคิดธีมและกติกาการแข่งขัน “Transportation/Logistic/Storage” ซึ่งนำรูปแบบการขนส่งงานในสายการผลิตในโรงงาน เป็นการขนส่งที่เป็นระบบอัตโนมัติในการนำสินค้าไปส่งและการเรียกใช้งาน โดยแบ่งภาระกิจเป็นสถานี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
        การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงิน ซึ่งแบ่งเวลาการแข่งขันไม่เกิน 3 นาที โดยแต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติ 1 คัน คือ หุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติที่เรียกว่าJPโดยเป็นการเคลื่อนที่ด้วยล้อหรือระบบกลไกเมื่อถึงสถานีที่ 1 เรียกว่าจุดส่งสินค้าที่ 1 Place area จะ ได้ 30 คะแนน ในการรับและส่งสินค้า
        จากนั้นเมื่อส่งสินค้าตามภารกิจสมบูรณ์ให้รับสินค้าจากจุด Place area แล้ววิ่งขึ้น Slope upward ซึ่งมีความลาดเอียง 30 องศา ผ่านพื้นที่ห้ามจอด (Restrict area) จะได้ 20 คะแนน
        ถึงจุดชิงชัย (Winner) จุดนี้จะมีถาดรองรับสินค้าซึ่งกลไกของถาดจะเคลื่อนที่ในลักษณะหมุน โดยจะแบ่งเป็น 2 ฝั่งสีแดง กับสีน้ำเงินอยู่ใน 1 ถาด ถ้าวางในส่วนของฝ่ายตรงข้าม จะถือว่าภารกิจไม่สำเร็จ เมื่อวางในจุดที่กำหนดและทำการวางสินค้าลงในช่องใด้ถูกต้อง ถือเป็นผู้ชนะ

Postponed
ann thai
Email
thanavisit@jinpao.co.th 
automation_robot@jinpao.co.th